تخصص ما

اراضی ملی

داوری

تفاوت ما

این موسسه جهت رضایتمندی موکلین خود در صورت انعقاد قرارداد حق الزحمه خود را پس از اتمام کار و درصورت حصول نتیجه دریافت می نماید و تنها هزینه های دادرسی و قانونی پرونده برعهده مراجعه کننده خواهد بود و درصورت عدم نتیجه هیچگونه وجهی را دریافت نمی نماید که این خود به دلیل اطمینان از توانایی های وکلای موسسه و جهت همراهی تا پایان کار می باشد

برخی از سوالات حقوقی شما

اراضی ملی

 • اگر زمینی دارای سند رسمی نباشد ولی در تصرف بوده و دارای قول نامه باشد می توان از طریق دادگاه تقاضای ابطال ملی شدن آن را درخواست نمود؟

  در اراضی ملی وجود سند رسمی و یا عادی ملاک قطعی نبوده بلکه برابر قانون موات وبایر بودن زمین از موجبات ملی شدن آن است درصورتی که با رعایت سایر موارد طرح دعوی گردد امکان موفقیت میسر می باشد

 بیمه

 • دریافت خسارت برای راننده مقصر حادثه برابر دیه افراد ثالث امکان پذیر است ؟

  برابر قانون جدید بیمه برای راننده مقصر حادثه خسارت جرحی براساس قانون دیه محاسبه و توسط شرکت بیمه گر می بایست پرداخت شود شایان ذکراست درمورد جراحات وارده به راننده که وقوع حادثه و بیمه نامه مربوط به قبل از سال ۱۳۹۵ باشد نیز در شرایط خاص برابر قانون جدید قابل پرداخت می باشد
 • درصورت ورود جراحات بیش از یک دیه به یک نفر آیا شرکت بیمه باید تمام مبلغ دیه را پرداخت کند؟

  شرکت های بیمه برابر سقف تعهدات بدنی مندرج دربیمه نامه می بایست دیه وارده به فرد آسیب دیده را تا هرمقدار دیه که باشد پرداخت نماید
 • درصورت آسیب به کارگر زن آیا دیه به صورت مساوی با مرد پرداخت می شود؟

  با توجه به قانون مجازات اسلامی دیه مرد و زن می بایست در صورت بروز حادثه به صورت مساوی محاسبه و پرداخت شود چه در حوادث ترافیکی و چه در حوادث کارگری

داوری

 • مکان ارجاع اختلاف به داور بدون انتخاب دادگاه امکان پذیر بوده و یا صرفا در اختیار دادگاه است؟

  داوری می تواند با توافق طرفین به یک داور یا هیئت داوری انجام شده و یا داور و هیئت داوری از طریق دادگاه تعیین گردد شرط اصلی توافق طرفین به اصل داوری می باشد

اعضای موسسه

علی اکبر صفری

عضو هیئت مدیره
وکیل پایه یک دادگستری

محمد شاکری نژاد

مدیرعامل
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کارشناس و مدرس بیمه

دکتر عبدلله خدابخشی

رئیس هیئت مدیره
دکتری حقوق خصوصی
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

برخی همکاران موسسه

شیخ رضا صفدری

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه ای

سیدمحمدهاشمی

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه ای

محمدعلی بخشی زاده

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه ای

رامین عسکری نوغانی

کارشناس ارشد حقوق جزا
وکیل پایه یک دادگستری

دکتر محبتی

متخصص پزشکی قانونی

سرهنگ محمود محبی

کارشناس رسمی دادگستری در امور وسائل نقلیه

رمضان نعمتی

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه ای